Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

CETIN

CETIN a.s. provozuje největší datovou a komunikační síť souvisle pokrývající celé území České republiky.

Kromě fixní infrastruktury s optickými páteřními spoji a metalickým vedením spravuje také mobilní přístupovou síť a další služby zaměřené především na operátory a další organizace nabízející služby pro koncové uživatele. 

Fixní přístupová síť

CETIN spravuje víc než 44 tisíc kilometrů optických kabelů. Ty využívá pro páteřní spoje a v některých lokalitách také pro připojení koncových zákazníků operátorů využívajících služby společnosti CETIN. Největší část fixní přístupové sítě tvoří metalické vedení, tedy zhruba 20 milionů kilometrů párových metalických měděných kabelů.

Tuto infrastrukturu doplňují technologie umožňující přenos hlasových a datových služeb pro mobilní i fixní sítě do propojovacích bodů, kde jsou služby předávány do sítí jiných operátorů včetně mezinárodních sítí. 

Mobilní přístupová síť

Pokrytí České republiky signálem sítí mobilní komunikace (2G, 3G a 4G LTE) zajišťuje zhruba 6 200 venkovních základnových stanic a 1 400 mikro základnových stanic (ty se používají především v budovách). Signál sítí spravovaných společností CETIN je dostupný pro 99,7 procenta obyvatel České republiky.

Mezinárodní služby 

CETIN zajišťuje mezinárodní služby nejen pro české operátory, kteří potřebují umožnit svým zákazníků volat do zahraničí, ale také služby pro zahraniční a nadnárodní operátory. Kromě terminace hovorů nabízí i mezinárodní datové linky. Samozřejmostí jsou také služby související s roamingem mobilních telefonů. 

Díky svým zkušeným zaměstnancům a rozsáhlé infrastruktuře je CETIN nejefektivnějším, nejspolehlivějším a nejbezpečnějším poskytovatelem velkoobchodních služeb. 

Společnost CETIN vznikla v červnu 2015. 

Podíl skupiny PPF ve společnosti CETIN činí 100 %.

CETIN a.s.: Hlavní ekonomické ukazatele (konsolidované)

  2019 2018
Aktiva celkem (v mil. EUR) 2 443 2 171
Výnosy (v mil. EUR) 747 772
EBITDA (v mil. EUR) 333 295
Zisk (v mil. EUR) 110 99
Počet zaměstnanců 2 117 1 890

CETIN a.s.: Vedení ke dni 8. ledna 2019

Představenstvo

Juraj Šedivý, předseda představenstva
Filip Cába, místopředseda představenstva
Michal Frankl, člen představenstva
Dozorčí rada Martin Vlček, předseda dozorčí rady
Petr Slováček, místopředseda dozorčí rady
Lubomír Vinduška, člen dozorčí rady

 

Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9 - Libeň
Česká republika
Tel: +420 238 461 111

www.cetin.cz

Zpět na portfolio