Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

ClearBank

ClearBank je banka, která poskytuje clearingové služby a bankovnictví, jako službu pro finanční instituce ve Velké Británii.

ClearBank je společnost založená v roce 2017 „na zelené louce“ s účastí skupiny PPF. Jde o první clearingovou (zúčtovací) banku založenou nově po více než 250 letech. ClearBank je teprve pátá clearingová banka působící ve Velké Británii – do jejího vzniku poskytovaly zúčtovací služby ostatním bankám v zemi pouze čtyři zavedené bankovní domy.

Cílem nové banky je stát se skutečným vyzývatelem, oživit konkurenci v této oblasti, která trpí nedostatkem dynamiky, a tudíž i pomalým rozvojem moderních a novátorských služeb v oboru financí a informačních technologií. Nová banka se chce odlišit především využíváním nejmodernějších technologií.

ClearBank má plnou bankovní licenci pro Velkou Británii a podléhá regulaci ze strany centrální banky (Bank of England) a dohledových orgánů Prudential Regulation Authority ( Úřad pro obezřetnostní regulaci), Financial Conduct Authority (Úřad pro finanční etiku) a Payment Services Regulator (Regulační orgán pro platební služby).

Nejdůležitější údaje

  • ClearBank je první nově založenou clearingovou bankou ve Velké Británii, všechny prostředky má vedeny u Bank of England.
  • ClearBank je „bankou pro banky“, založenou konkrétně za účelem nastavení nové úrovně otevřené konkurence mezi poskytovateli finančních služeb, mezi firmami podléhajícími regulaci ze strany dohledového orgánu FCA a firmami v oboru finančních technologií („FinTech“).
  • Jedná se o jedinou banku ve Velké Británii, která se stala účastníkem všech britských platebních systémů najednou, čímž regulačním orgánům napomáhá při zlepšování přístupu k těmto systémům. Je rovněž členem mezibankovní sítě SWIFT i předních elektronických platebních platforem včetně MasterCard, Visa, American Express, Discover/Diners a JCB.
  • Dále se jedná o první clearingovou banku ve Velké Británii, která disponuje cíleně vybudovaným integrovaným systémem základních bankovních technologií a aplikačním programovým rozhraním (API) vyvinutým v souladu s normou ISO 20022.
  • ClearBank spolupracuje se společností Microsoft, své inovativní technologie provozuje v rámci cloudové služby Microsoft Azure a těží z výhod špičkového kybernetického zabezpečení.
  • ClearBank navíc může tuto základní bankovní platformu nabízet kterékoli jiné finanční instituci a neomezeně ji přizpůsobovat na míru potřebám svých klientů.

Vedení ClearBank ke dni 13. března 2019

Představenstvo David Gagie, předseda a nezávislý člen představenstva bez výkonných pravomocí
Charles McManus, generální ředitel a výkonný člen představenstva
Marc Jenkins, finanční ředitel a výkonný člen představenstva
  Shonaid Jemmett-Page, nezávislá členka představenstva a předsedkyně výboru pro audit
Graeme Smith, nezávislý člen představenstva (bez výkonných pravomocí) a předseda výboru pro řízení rizik
Phil Kenworthy, nezávislý člen představenstva (bez výkonných pravomocí)
Stan Spavold, člen představenstva (s majetkovou účastí)
Mel Carvill, člen představenstva s majetkovou účastí
Nick Ogden, zakladatel banky a člen představenstva (s majetkovou účastí)

Výkonné vedení

Charles McManus, generální ředitel skupiny a člen představenstva
Marc Jenkins, finanční ředitel a člen představenstva
  Nigel Walder, provozní ředitel
John Salter, ředitel digitalizace a pro vztahy se zákazníky
Andrew Smith, technický ředitel
Philip House, ředitel pro korporátní a právní záležitosti
Alex Gibbons, ředitel interního auditu
Bernice Smith, personální ředitelka

Vlastnická struktura

Dvěma majoritními akcionáři banky jsou společnost PPF Group N.V. prostřednictvím společnosti PPF Financial Holdings B.V. a také fond CFFI UK Ventures. Zbývající podíl vlastní členové vedení ClearBank a ostatní minoritní akcionáři.

 

 

ClearBank Ltd.
133 Houndsditch
London EC3A 7BX
Velká Británie

Tel.: +44 (0) 203 111 2370
customersupport@clear.bank 
press@clear.bank
www.clear.bank

Zpět na portfolio