Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Polymetal International

Polymetal International plc je přední producent zlata a stříbra působící na území Ruska a Kazachstánu.

Společnost je kótována na londýnské burze LSE a její akcie jsou součástí hlavního indexu LSE - FTSE250.

Od doby svého založení, v roce 1998, Polymetal vybudoval vyvážené portfolio vysoce kvalitních aktiv s atraktivní růstovou perspektivou, a to díky rozpracování nových nalezišť, obnovení zakonzervovaných kapacit a také prostřednictvím akvizic funkčních dolů. Dnes je Polymetal zavedenou těžební společností, která dosahuje roční produkce drahých kovů ve zlatém ekvivalentu 1,3 Moz a má rozpracovanou dlouhou řadu rozvojových a průzkumných projektů.

Portoflio výrobních kapacit Polymetalu zahrnuje:

  • Těžebně-zpracovatelské centrum Dukat
  • Těžebně-zpracovatelské centrum Omolon
  • Těžebně-zpracovatelské centrum Amursk (naleziště Albazino a Majskoe, spolu se střediskovým zpracovatelským centrem)
  • Samostatný důl Chakandža
  • Samostatný důl Voro
  • Samostatný důl Varvara

Podíl skupiny PPF ve společnosti Polymetal činí 3,82 %.

Polymetal: Nejvýznamnější finanční ukazatele

  2019 2018
Objem výroby zlata (Koz) 1 316 1 216
Objem výroby stříbra (Moz) 21,6 25,3
Výnosy (v mil. EUR*) 2,005 1,593
Hospodářský výsledek po zdanění (v mil. EUR*) 430 312
Počet zaměstnanců 11 611 12 000

* Ukazatele v eurech jsou přepočítány podle kursu platného ke konci sledovaného období (v případě rozvahy) anebo jako průměr kursu za uvedené období (v případě výkazu zisků a ztrát).

Prospect Narodnogo Opolcheniya 2
198216 Petrohrad
Ruská federace
Tel.: +7 (812) 33 43 664
Tel. 2: +7 (812) 32 08 325
Fax: +7 (812) 75 36 376

ir@polymetalinternational.com
www.polymetal.ru

London Representative Office
Tel.: +44 20 7016 9506

Zpět na portfolio