Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

PPF a.s.

Společnost PPF a.s. je hlavní poradenskou společností celé skupiny PPF.

Jejím cílem je poskytovat poradenství jak holdingové společnosti PPF Group N. V., která řídí celou skupinu PPF, tak i jednotlivým společnostem ve skupině PPF. Při poskytování těchto služeb se PPF a.s. snaží dosahovat maximální efektivity a synergických efektů a zároveň co nejlépe využít znalostí a dovedností svých špičkových odborníků.

PPF a.s.: Vedení společnosti

Představenstvo: Kateřina Jirásková, předsedkyně představenstva
Lubomír Král, člen představenstva
Vladimír Mlynář, člen představenstva
Dozorčí rada: Ivo Nesrovnal, předseda dozorčí rady
Jitka Mašátová, členka dozorčí rady
Ladislav Chvátal, člen dozorčí rady

 

Evropská 2690/17
160 41 Praha 6
Česká republika
Tel.: +420 224 174 555
Fax: +420 224 174 610

info@ppf.eu
www.ppf.eu

Zpět na portfolio