Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

PPF Real Estate Holding

Společnost PPF Real Estate Holding je developerem, investorem a profesionálním poradcem v oblasti nemovitostí.

Spravuje nemovitosti nejen z portfolia skupiny PPF, ale také externím klientům. Kromě České republiky realizuje společnost své aktivity v Rusku a dalších evropských zemích.

PPF Real Estate Holding B.V.: Hlavní ekonomické ukazatele (konsolidované)

  2019 2018
Podíl skupiny PPF 100 % 100 %
Aktiva celkem (tržní ocenění) (v mil. EUR) 2 379 2 026
Vlastní kapitál celkem (v mil. EUR) 934 714
Počet zaměstnanců 323 301

PPF Real Estate Holding B.V.: Představenstvo ke dni 31. prosince 2019

Představenstvo Jan Cornelis Jansen, člen představenstva
Paulus Aloysius de Reijke, člen představenstva
  Jean-Pascal Duvieusart, člen představenstva
Menno Ferdinand Verhoeff, člen představenstva

PPF Real Estate s.r.o.
PPF Real Estate s.r.o. je realitní servisní společnost, která je ovládána PPF Real Estate Holding B.V. Patří mezi největší subjekty na trhu, jak v České republice, tak i ve střední a východní Evropě ('CEE'). Vlastní aktiva rovněž v některých státech západní Evropy. Zajišťuje komplexní servis pro různé projekty společnosti PPF Real Estate Holding B.V. i jiných developerů v České republice a dalších zemích, ve kterých působí.

PPF Real Estate s.r.o.: Vedení společnosti

Vedení společnosti Jiří Tošek, jednatel a finanční ředitel PPF Real Estate

PPF Real Estate Russia
PPF Real Estate Russia je společnost, která je ovládána PPF Real Estate Holding B.V. a která je zaměřena na správu nemovitostí a rozvoj developerské činnosti v Rusku.

PPF Real Estate Russia: Vedení společnosti

Vedení společností Dmitrij Tichonov, CEO 
  Martin Schaffer, předseda představenstva

 

PPF Real Estate Holding B.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko

info@ppfrealholding.com
www.ppfrealholding.com

PPF Real Estate s.r.o.
Evropská 2690/17
160 41 Praha 6
Česká Republika
Tel.: +420 224 174 555
Fax: +420 224 174 610

info@ppfreal.com
www.ppfrealestate.com

PPF Real Estate Russia
Pravdy Str., d. 8, korp. 7
125040 Moskva
Ruská federace
Tel.: +7 495 789 44 04

contact@ppfreal.ru
www.ppfrealestate.ru

Zpět na portfolio