Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

SOTIO

SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost zaměřující se na výzkum a vývoj nových léčebných postupů v oblasti onkologie a autoimunitních onemocnění.

Prostřednictvím SOTIO skupina PPF buduje diverzifikované portfolio v oblasti biotechnologií založené na vlastním výzkumu a vývoji, spolupráci s partnery, licenčních dohodách, investicích, fúzích a akvizicích. Nejrozvinutějším projektem je vlastní platforma aktivní buněčné imunoterapie (ACI) na bázi dendritických buněk. SOTIO ověřuje bezpečnost a účinnost svých produktů DCVAC v rámci řady klinických hodnocení fáze I až III.

Je to poprvé v historii, kdy do fáze III klinického vývoje vstou­pila firma z České republiky. Od roku 2012 zahájilo SOTIO realizaci dvanácti klinických studií v Evropě a USA, zaměřených na pacienty s nádorovým onemocněním vaječníků, plic a prostaty. Několik dalších klinických studií je ve stadiu přípravy. Společnost realizuje také několik výzkumných projektů s předními čínskými nemocnicemi.

Díky pozitivním výsledkům z klinických studií zaměřených na pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků, které byly prezentovány na nejprestižnějších světových onkologických kongresech, rozhodlo SOTIO o realizaci klinického hodnocení fáze III. 

SOTIO také hledá ke spolupráci další firmy a instituce vyvíjející nadějné léčebné onkologické postupy. SOTIO se také podílí na preklinickém a klinickém vývoji dalších biotechnologických firem, které jsou majetkově nebo smluvně navázány na skupinu PPF či SOTIO. V současnosti se jedná o francouzskou společnost Cytune Pharma, německou Lead Discovery Center a švýcarskou NBE-Therapeutics. Tuto trojici doplňuje správa investice skupiny PPF do švýcarské firmy Cellestia Biotech. Ve spolupráci s těmito partnerskými společnostmi a v rámci svého vlastního vědeckého výzkumu SOTIO realizuje několik projektů v preklinickém stadiu s cílem posunout v nejbližší době jejich vývoj do fáze I klinického vývoje.

Klíčová studie fáze I/Ib, která má za cíl vyhodnocovat bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 firmy Cytune Pharma u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, byla zahájena v létě 2019 v prestižních specializovaných medicínských centrech Goustave Roussy Institute of Oncology (Francie), Vall d’Hebron (Španělsko) a na amerických pracovištích Yale Cancer Center a MD Anderson Cancer Center.

Firma rozvíjí a financuje vlastní vědecký výzkum, největší svého druhu v České republice. Uvádí do praxe výsledky práce českých vědců, kteří pracují i na výzkumu nových metod léčby dalších závažných onkologických a autoimunitních onemocnění.

Společnost SOTIO má vlastní kapacity potřebné pro výzkum, klinický vývoj a uvedení produktů na trh. Firma vybudovala výrobní a výzkumné prostory v pražských Holešovicích, které patří k nejmodernějším a největším svého druhu v Evropě. Tyto superčisté laboratoře splňují nejpřísnější nároky na sterilní výrobu léčivých přípravků používaných v buněčné terapii. Obdobné laboratoře společnost provozuje rovněž v čínském Pekingu.

Sídlo největší společnosti – SOTIO a.s. – je v Praze. Součástí holdingu SOTIO jsou rovněž firmy v USA, Rusku a Číně. Holding SOTIO zaměstnává více než 300 odborníků.

Společnost je součástí skupiny PPF od konce roku 2012.

SOTIO a.s.: vedení ke dni 8. května 2019

Představenstvo Pavel Solský, předseda představenstva
Vladimír Prunner, člen představenstva
Richard Kapsa, člen představenstva
Dozorčí rada Jiřina Bartůňková, předsedkyně dozorčí rady
Ladislav Bartoníček, člen dozorčí rady
Anna Šedivá, člen dozorčí rady
Management Radek Špíšek, generální ředitel

 

SOTIO a.s.
Jankovcova 1518/2
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel.: +420 224 175 111

sotio@sotio.com
www.sotio.com

SOTIO N.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko

Zpět na portfolio