Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

TEMSA

Zavedený turecký výrobce autobusů

Společnost byla založena v roce 1968 a od roku 1987 se soustředí na výrobu autobusů.

Výrobní závod společnosti v turecké Adaně o rozloze 500 km2, z čehož 113 km2 činí zastavěná plocha, má roční výrobní kapacitu 10 000 vozidel (4 000 autobusů a 6 000 lehkých nákladních vozidel).

Na svém domácím trhu zastává Temsa pozici lídra a dále exportuje do více než 60 zemí světa. Její dceřiné společnosti v Německu, Francii a USA podporují prodej a poskytují poprodejní služby.

Společnost nabízí širokou škálu produktů včetně městských a meziměstských autobusů, turistických autobusů, nákladních automobilů rozličných velikostí a pohonných systémů.

Temsa je významný místní zaměstnavatel s více než 1 300 zaměstnanci a prvním oficiálním centrem R&D v Turecku.

Skupina PPF, stejně jako Sabanci Holding, vlastní 50% podíl.

TEMSA Adana
Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Blv. 563/A, 01110
Seyhan / Adana
Turecko

TEMSA İstanbul
Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi No:50 Devres Han 34427
Beyoğlu / İstanbul
Turecko

www.temsa.com

Zpět na portfolio