Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

Skupina PPF ve zkratce

Mezinárodní investiční skupina založená v roce 1991 v České republice.

Trhy, na nichž skupina PPF působí:

Česká republika, Rusko, Bulharsko, Chorvatsko, Čína, Slovensko, Nizozemsko, Maďarsko, Německo, USA, Kazachstán, Vietnam, Indie, Černá Hora, Indonésie, Filipíny, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Velká Británie, Finsko

Vybrané ekonomické ukazatele

V mil. EUR, na základě IFRS    
Aktiva 38 222 k 31. 12. 2017
Vlastní kapitál* 6 907 k 31. 12. 2017
Hospodářský výsledek po zdanění* 642 k 31. 12. 2017

*Připadající vlastníkům mateřské společnosti


Korporátní a vlastnická struktura skupiny PPF má domicil v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností, která přijímá strategická rozhodnutí o aktivitách celé Skupiny, je PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

Popis společnosti PPF Group N.V.

Datum vzniku 29. prosince 1994
Sídlo Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko
Identifikační číslo 33264887
Základní kapitál 624 010 eur
Popis činnosti Holdingová společnost Skupiny, financování

Akcionáři:

 • Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář: podíl na hlasovacích právech 98,93 %
 • Ladislav Bartoníček: 0,535 %
 • Jean-Pascal Duvieusart: 0,535 %

Oblasti činnosti a investic :

 • Finanční služby, bankovnictví
 • Nemovitosti
 • Telekomunikace
 • Pojišťovnictví
 • Těžba drahých kovů
 • Zemědělství
 • Biotechnologie

Počet zaměstnanců skupiny PPF k 31. 12. 2017: 170 tisíc.

Za rok 2017 činil daňový náklad (splatná daň z příjmů) společností skupiny PPF v zemích, kde působí, celkem 398 milionů euro.


Skupina PPF v zemi svého vzniku:

PPF vznikla v České republice v roce 1991. Postupně se z ní stala mezinárodní investiční skupina, která kromě Evropy expandovala do Ruska, Asie a USA. V České republice působí skupina PPF v oblasti bankovnictví a finančních služeb, telekomunikací, v realitách či biotechnologiích. Mezi nejmladší rozvíjené české firmy patří inovativní projekty Air Bank a biotechnologická firma SOTIO.

Zaměstnanci

 • společnosti s majetkovou účastí PPF zaměstnávají v ČR 9 400 lidí
 • vybrané české společnosti Skupiny, které jsou zodpovědné za zahraniční aktivity PPF či jim poskytují podporu:
  • PPF a.s.
  • Home Credit International a.s.
  • SOTIO a.s.
  • PPF Real Estate s.r.o.

Tyto společnosti vytvářejí celkem více než 1450 pracovních míst v ČR, a to hlavně díky zahraniční expanzi a celkovému rozvoji aktivit skupiny PPF.

Daně a odvody

 • společnosti s majetkovou účastí skupiny PPF odvedly za rok 2017 v ČR daň z příjmu 2,1 mld. Kč, tím by se v žebříčku Ministerstva financí největších plátců daní umístily v TOP 10
 • společnosti s majetkovou účastí PPF v ČR odvedly státu v roce 2017 na sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance  téměř 2,6 miliardy korun

Dárcovství

 • v roce 2017 jen v České republice věnovaly společnosti skupiny PPF na dobročinnost 245 milionů korun

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím