Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Fakta o skupině PPF

V souvislosti se skupinou PPF se v českých médiích, čas od času, objevují nepodložená obvinění a zavádějící informace. Následující body uvádí na pravou míru nejčastější z nich.

PPF a Česká republika

PPF je mezinárodní investiční skupina s pevnými kořeny v České republice

Skupina PPF (resp. její první společnost) byla založena v roce 1991 v tehdejším Československu a ke konci roku 2019 zaměstnávala v ČR téměř 14 tisíc lidí. Skupina PPF se ve všech zemích, kde podniká, prezentuje jako entita s českými kořeny a aktivně podporuje kulturní a společenské vztahy mezi Českou republikou a jednotlivými zeměmi.

V Praze sídlí (mimo jiné) hlavní poradenská společnost PPF a.s., stejně jako další společnosti ze skupiny PPF, včetně biotechnologické společnosti Sotio, která v ČR sdružuje výzkum a vývoj unikátních přípravků na léčbu rakoviny, jejíž dosavadní výsledky nemají ve střední a východní Evropě obdoby.

Technologicky zaměřená odnož EmbedIT, patřící do skupiny PPF, zaměstnává v Brně, Ostravě a Praze stovky špičkových IT odborníků, kteří poskytují odborné služby pro Skupinu Home Credit, a to doslova po celém světě.

Zejména na podporu vzdělávání, ale také kultury a sportu, věnovala v posledních letech skupina PPF miliardy korun. Tato podpora umožnila tisícům českých žáků a studentů získat špičkové vzdělání. V oblasti kultury a umění patří PPF mezi přední české mecenáše.

Daně a odvody

Skupina PPF platí daně tam, kde podniká

Skupina PPF působí ve 25 zemích světa a daně z příjmu platí vždy v každé ze zemí, kde podniká a tvoří zisk. (Což je mimochodem přesně to, co je aktuálně požadováno např. po globálních technologických společnostech.) To samé platí o odvodech za své zaměstnance. Skupina zaměstnává celosvětově 135 000 lidí.

PPF je jedním z největších daňových poplatníků v České republice

V roce 2019 odvedly české společnosti ze skupiny PPF do českého státního rozpočtu celkem 3,0 miliardy Kč na dani z příjmu. V žebříčku Ministerstva financí ČR byla v TOP 20 největších plátců daně z příjmů právnických osob za rok 2018 společnost O2 Czech Republic (14. místo). K velkým plátcům daně patří také CETIN, Škoda Transportation a PPF banka. V součtu tak skupina PPF v České republice fakticky vychází jako sedmý největší plátce daní.

Skupina PPF je v České republice rovněž významným zaměstnavatelem. Ke konci roku 2019 zaměstnávaly české firmy s majoritní majetkovou účastí skupiny PPF zhruba 14 000 lidí, za které odvedly státu na sociálním a zdravotním pojištění 3,9 miliardy korun. Celkem tedy společnosti s majoritní majetkovou účastí skupiny PPF zaplatily státu v roce 2019 částku 6,9 miliardy Kč na dani z příjmu a odvodech.

Zakladatel a hlavní akcionář skupiny PPF Petr Kellner je daňovým rezidentem v České republice.

Důvodem registrace PPF v Nizozemsku je zejména stabilita právního prostředí a dohody o ochraně investic

Důvodem registrace holdingových společností skupiny PPF v Nizozemsku je tamní stabilní legislativní prostředí, na nějž nemají politické výkyvy a výsledky voleb zásadní vliv. Dalším důvodem registrace v Nizozemsku jsou precizní dohody o ochraně investic s co největším počtem zemí celého světa, což je, vzhledem ke globálním investičním aktivitám Skupiny, pro PPF zcela zásadní věc. Česká republika bohužel zatím takovou kontinuitu právního rámce a robustní ochranu investic v globálním měřítku nenabízí. Stejně jako PPF jsou v Nizozemsku registrovány i další české společnosti s globálním přesahem: například AVAST, Linet, výrobce lihovin Rudolf Jelínek a řada dalších.

A co se týče daní: v Nizozemsku je daň z dividendy totožná se sazbou daně, kterou uplatňuje Česká republika (15 %).

Globální rozsah

Máme rozsáhlé portfolio a globální rozsah. Největšími trhy, kde skupina PPF podniká, jsou Čína, Indie, USA a Rusko

Skupina PPF podniká ve 25 zemích světa, na třech kontinentech, a to v různých oblastech od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti, až po strojírenství. Navzdory významné přítomnosti v Asii zůstáváme evropskou společností.Nejsme závislí na politické podpoře

Skupina PPF se věnuje podnikání v zahraničí, nikoliv zahraniční politice státu

Zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky formulují k tomu zvolené orgány demokratického státu: vláda, Parlament a prezident. PPF jako skupina s globálním přesahem hledá po celém světě vhodné příležitosti k podnikání, je však striktně nepolitická. Vždy dbá na dodržování zákonů a pravidel v zemích, kde podniká, a v jejich mantinelech usiluje o svoje obchodní zájmy. V zemích, kde Česká republika uplatňuje tzv. ekonomickou diplomacii, využíváme nabídky podpory oficiálních českých institucí, stejně jako to dělají ostatní české i zahraniční společnosti.

PPF není závislá na politické podpoře

Skupina PPF buduje svůj byznys v zahraničí na základě vytipovaných obchodních příležitostí, zpravidla na zelené louce a bez pomoci třetích stran. Typicky vstupuje na trhy, které představují velký potenciál z hlediska retailových zákazníků, nebo na trhy, které rozvíjejí svou infrastrukturu.

V Rusku podnikáme od roku 1991. V čínském Pekingu jsme otevřeli reprezentativní kancelář už v roce 2004. O tři roky později otevřel Home Credit svou pobočku v jihočínském městě Šen-čen a poskytoval spotřebitelské úvěry nejprve v pěti čínských provinciích. V roce 2010 byl v Číně přijat zákon o spotřebitelském financování, kterým byla udělena Home Creditu a třem dalším čínským společnostem, historicky první licence pro poskytování spotřebitelských úvěrů v zemi. Po vyhodnocení tříletého úspěšného fungování, v listopadu 2013 (tedy téměř rok před vůbec první cestou prezidenta Miloše Zemana do Číny), byla platnost zákona, a tím i licencí, rozšířena na celou Čínu. Na našem úspěchu na čínském trhu se pracovalo mnoho let, neudál se „sám od sebe“ a není výsledkem podpory české politické reprezentace.

Bezpečnost telekomunikačních sítí

Bezpečnost telekomunikačních sítí provozovaných společnostmi ze skupiny PPF je absolutní prioritou

Telekomunikační sítě společností ze skupiny PPF jsou primárně sestaveny z prvků různých dodavatelů: konkrétně CISCO, Ericsson, NOKIA, Siemens, Huawei a řady dalších. Bezpečnost sítě je vždy zásadní prioritou a všude se uplatňují přísné bezpečnostní standardy. Infrastrukturní telekomunikační společnost CETIN, která v ČR provozuje největší pevnou síť, v ní používá prvky Huawei jen z 19 %. Výhradním dodavatelem CETINu pro výstavbu 5G sítě a modernizaci mobilní rádiové přístupové sítě se na základě výběrového řízení stala společnost Ericsson. Mýtný systém v ČR zajišťovaný společností CzechToll neobsahuje technologie společnosti Huawei vůbec.

Ve chvíli, kdy NÚKIB přinesl varování a vyzval české společnosti, aby „přijaly bezpečnostní opatření“, zahájily naše společnosti požadované bezpečnostní audity podle podrobné metodiky NÚKIB. PPF opakovaně deklarovala, že pokud se stát, respektive příslušný regulátor, rozhodne přijmout jakákoliv dodatečná přísnější opatření, bude samozřejmě toto rozhodnutí respektovat.

Memorandum s Huawei nikdy nemělo charakter smlouvy o nákupu zboží a služeb

Memorandum s Huawei o spolupráci při budováni sítí 5G podepsala PPF na podzim 2018. Od samého začátku PPF deklarovala, že memorandum nemá závaznou podobu a jedná se pouze o obecné prohlášení, že obě strany prozkoumají oblasti, v nichž by se mohly případně dohodnout na obchodní spolupráci. Na základě výběrového řízení se dodavatelem CETINu pro výstavbu 5G sítě stala společnost Ericsson, čímž se tvrzení PPF potvrdilo.

Podpora vzdělávání, kultury a vědeckého výzkumu

Prioritami filantropických aktivit PPF jsou vzdělávání, kultura a vědecký výzkum

V zemích, kde skupina PPF podniká a investuje, zároveň podporuje neziskové a charitativní projekty z oblasti vzdělávání, kultury, sportu a vědeckého výzkumu.

Za 28 let své existence přispěla skupina PPF v České republice částkou 2,56 miliardy Kč především na vzdělávání, umění a sport. V roce 2018 poskytla na tyto aktivity 358 milionů Kč.

Filantropické aktivity skupiny PPF se realizují zejména prostřednictvím The Kellner Family Foundation, rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, která se věnuje především aktivitám v oblasti vzdělávání a patří k největším nadacím svého druhu v ČR. Každoročně rozdělí zhruba 90 mil. Kč. Od založení gymnázia Open Gate získalo sociální stipendium celkem 342 studentů, z nichž 27 je z dětského domova a 23 žije v pěstounské péči. Ostatní nadací podporovaní studenti jsou z rodin s nízkými příjmy.

Do projektu Univerzity přijala nadace v akademickém roce 2019/2020 61 stipendistů, kteří získali finanční granty na úhradu školného a životních nákladů, především na zahraničních univerzitách. Za deset let trvání projektu tak studovalo s podporou Nadace The Kellner Family Foundation v zahraničí i v ČR 177 studentů.

Projekt pro veřejné základní školy „Pomáháme školám k úspěchu“, který má za cíl již desátým rokem pomáhat aplikovat principy učící se školy do veřejného školství, získává nyní každoroční podporu 37 milionů Kč a prospěch z něj má 860 pedagogů z 23 škol - a jejich prostřednictvím téměř 9 500 žáků.

Díky finančním příspěvkům PPF se rozvíjí řada kulturních projektů. Již dvacátým rokem je Skupina generálním partnerem Letních shakespearovských slavností, stejně dlouho jsme partnerem také Divadla Járy Cimrmana. Podporujeme festival umění v pražských galeriích (Týden umění) a provozujeme významné pražské výstavní prostory, Ateliér Josefa Sudka a Galerii Václava Špály.

Společnost PPF Art spravuje zřejmě největší soukromou sbírku české a slovenské fotografie a rozsáhlou sbírku obrazů. České filharmonii skupina PPF zapůjčuje bezplatně šest cenných strunných hudebních nástrojů v celkové hodnotě okolo 20 milionů korun.

Rychlá pomoc

Skupina PPF vždy pomáhá v zemích, kde podniká, při událostech, které mají výrazný dopad na celou zemi a vyžadují rychlou reakci. Například v roce 2019 poskytla pomoc prostřednictvím společnosti Home Credit při zmírňování následků ničivých přírodních živlů na Filipínách po výbuchu sopky a v Indonésii po zemětřesení. 
 
V roce 2020 bezplatně poskytla zdravotnický materiál v Číně a České republice, které bojovaly s pandemií koronaviru COVID-19. Celková hodnota daru pro Českou republiku, který zahrnoval  především respirátory, ochranné masky, testovací sady nebo plicní ventilátory, přesáhla 100 milionů Kč.