Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství.
PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši
44 miliard eur (k 30. 06. 2020).

Naší filosofií je vyhledávat a nacházet obchodní příležitosti i tam, kde je ostatní přehlížejí nebo je považují za příliš rizikové. Naším cílem je dosahovat vysoké návratnosti investic díky odpovědnému a rozhodnému přístupu k realizaci investičních projektů. Více než pětadvacetiletá historie skupiny PPF je příběhem cílevědomosti, odvahy a profesionality týmu pod vedením zakladatele a majoritního akcionáře PPF Group N.V. Petra Kellnera.

Aktuální výroční zpráva

book cover

Stáhnout soubor PDF