Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank v pololetí vykázala místo loňské ztráty zisk 76,8 milionu korun
  07/08/2014

  Hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 30. červnu 2014 podle IFRS, neauditované, individuální:

  Air Bank je další mladou bankou, která ukazuje, že i bez absurdních poplatků a s vlastní sítí poboček může hospodařit ziskově. Po úspěšném prvním čtvrtletí vykázala i za celé pololetí zisk 76,8 milionu korun. Ve stejném období loni ještě hospodařila s plánovanou patnáctimilionovou ztrátou. Air Bank očekává, že bude v zisku i za celý letošní rok. O rok dříve, než původně plánovala.

  „Přestože jsme Air Bank stavěli jako úplně novou banku na zelené louce, měli jsme ambiciózní plán dostat se do zisku už v roce 2015. Od začátku se nám ale daří obchodně i finančně lépe, než jsme plánovali. V zisku tak zřejmě budeme už o rok dříve,“ říká Pavel Pfauser, finanční ředitel ve společnosti Air Bank.

  Air Bank i v letošním prvním pololetí rychle rostla. Počet klientů banky vzrostl ke konci června meziročně o 76 % na téměř 266 tisíc. Počet otevřených běžných účtů se více než zdvojnásobil a počet otevřených spořicích účtů vzrostl o polovinu. Spolu s tím se zvýšil i objem vkladů klientů o 14 % na 50,1 miliardy korun. Rychleji však rostly úvěry, jejichž celkový objem se zvýšil o 52 % na 25,2 miliardy korun.  

  „Vůbec nejrychleji rostoucí úvěrovou položkou byly spotřebitelské půjčky, které jsme spustili teprve na konci roku 2012. Na konci června 2014, po roce a půl, už u nás mělo spotřebitelskou půjčku téměř 40 tisíc klientů. Celkový objem poskytnutých spotřebitelských půjček se ke konci pololetí meziročně zvýšil o 245 % na 3,8 miliardy korun,“ doplňuje Pavel Pfauser.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla ke konci června meziročně o 18 % na 55,9 miliardy korun. Air Bank se tím podle kritérií ČNB zařadila mezi středně velké banky. Vlastní kapitál banky se zvýšil o 55 % na 4,4 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost Air Bank, tedy celkový kapitálový poměr, se tím zvýšila na úroveň 13,7 %. Provozní výnosy banky vzrostly meziročně o 58 % na 593 milionů korun a provozní náklady banky o 26 % na 487 milionů korun.

  Hlavní finanční a obchodní výsledky:

  Klíčové ukazatele (v tis. Kč) 30. 6. 2014   30. 6. 2013 Meziroční změna
  Čistý úrokový výnos 741 033   226 720 227%
  Provozní výnosy 592 956   375 422 58%
  Provozní náklady     -486 561   -386 775 26%
  Čistý výsledek hospodaření 76 760   -15 082 N/A
  Bilanční suma 55 901 362     47 201 653   18%
  Vlastní kapitál    4 368 418   2 826 894   55%
  Celkový kapitálový poměr 13,7%   9,2% 49%
           

   

  Další zajímavá čísla 30. 6. 2014   30. 6. 2013 Meziroční změna
  Počet klientů  265 873   150 948 76%
  Počet běžných účtů 211 233   97 055 118%
  Počet spořicích účtů     188 585   123 970 52%
  Objem vkladů  50,1 mld. Kč   44,0 mld. Kč  14%
  Objem úvěrů 25,2 mld. Kč     16,6 mld. Kč 52%
  - z toho spotřebitelské půjčky   3,8 mld. Kč   1,1 mld. Kč 245%
  Počet zaměstnanců 522   472 11%
  Počet poboček   24   20 +4
  Počet bankomatů  50   42  +8
           

   

  Zpět na tiskové zprávy