Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  J&T a PPF podepsaly dohodu o vytvoření energeticko-průmyslového holdingu
  16/02/2009

  Skupiny J&T a PPF oznamují, že podepsaly dohodu o vytvoření společného podniku v oblasti energetiky a průmyslu. Energeticko – průmyslový holding vzniká kombinací vkladu a prodeje energetických a průmyslových aktiv ze skupiny J&T. Skupina PPF v něm získává 40% podíl za protihodnotu 6 miliard Kč. Dalších 40 % drží J&T a 20 % Daniel Křetínský, který bude v nově vytvářeném holdingu odpovídat za manažerskou správu.

  Nově vytvářený energeticko – průmyslový holding zahrnuje více než 20 podniků, působící v oblasti výroby elektřiny a tepla, obchodu s elektřinou, výroby energetických kotlů a turbín, energetických montáží a dalších souvisejících oborů. Do holdingu patří rovněž výroba autobusů a firmy z potravinářského průmyslu.

  „Holding vytvářený se skupinou J&T a Danielem Křetínským má značný růstový potenciál. Naše investice do něj je jednou z forem, kterými chce PPF participovat na příležitostech, jež nabízí současná tržní situace. Současně platí, že naše ověřené know-how v oblasti zvyšování hodnoty aktiv budeme v následujícím období využívat ještě aktivněji. Náš investiční záběr se přitom nebude omezovat jen na domácí trhy Česka a Slovenska, ale selektivně i na země střední a východní Evropy, Rusko a země SNS,“ prohlásil k transakci Jiří Šmejc, akcionář Skupiny PPF.

  „Kapitálový vstup PPF jako nejsilnějšího domácího investora vítáme, pro nově vznikající holding znamená zásadní posílení. Tento krok nám v energetice a průmyslu umožní akcelerovat akviziční aktivity, pro které současná ekonomická situace vytváří atraktivní předpoklady,“ uvedl Daniel Křetínský, partner J&T odpovědný za korporátní investice.

  Proces vytvoření holdingu by měl být formálně dokončen v průběhu následujících tří měsíců.

  Přehled aktiv energeticko-průmyslového holdingu J&T

  ENERGETICKO - PRŮMYSLOVÝ HOLDING J&T: PŘEHLED AKTIV (výběr ):

  • United Energy právní nástupce, a.s. (UE)
  • SES, a.s. (+ 10 dceřiných společností)
  • Plzeňská energetika, a.s. (PE)
  • SERW, s.r.o.
  • Pražská energetika, a.s. (PRE) – podíl 41 %
  • ČKD Blansko Holding, a.s.
  • United Energy Trading, a.s. (UET)
  • PBS Brno DIZ, a.s.
  • První energetická, a.s. (PEAS)
  • MSEM, a.s.
  • United Energy Moldova, s.r.o (projekt Elektrárny Ungheni v Moldavsku)
  • VČE – montáže, a.s.
  • ČES s.r.o. (VTE Pchery – v provozu od r.2008)
  • SEG s.r.o.
  • Powersun, a.s. (FVE Hustopeče - v provozu od r.2008)
  • EGE – ENERGOVOD, s.r.o.
  • CWH, a.s. (větrná farma Moldava, Krušné hory)
  • EGE – Montáže, spol. s r.o.
  • Energzet, a.s.
  • PROFI-ELRO s.r.o.
  • AISE, s.r.o.
  • SOR, spol. s r.o.
  • J&T Investment Advisors, s.r.o.
  • KMOTR – Masna Kroměříž a.s.
  • KRAHULÍK – Masozávod Krahulčí, a.s.
  • Vysočina Hodice, a.s.

  Základní informace o skupině PPF

  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 18 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 8 mld.euro.

  Informace o působení J&T v sektoru energetiky

  Skupina J&T je významným strategickým investorem v oblasti energetiky a energetického strojírenství. Úspěšná je také v sektorech automobilového průmyslu a potravinářského průmyslu. Cílem J&T je dále posilovat pozici významného dlouhodobého strategického investora především v energetice a souvisejících průmyslových odvětvích. Podniky spravované J&T v sektorech energetiky a průmyslu zaměstnávají zhruba 6 000 lidí a za rok 2007 generovaly tržby cca 30 miliard Kč.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  tiskový mluvčí PPF
  Tel.: 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Martin Maňák
  ředitel komunikace skupiny J&T
  pro oblast energetiky
  Mobil: +420 606648659
  E-mail: manak@jtfg.com

  Zpět na tiskové zprávy