Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Mluvčím PPF se stal Leoš Rousek
  14/04/2021

  Novým mluvčím skupiny PPF se stal Leoš Rousek. Kromě komunikace s médii bude mít na starost rozvoj investorské a byznysové komunikace Skupiny.

  Rousek do PPF přechází ze společnosti Home Credit International, v níž od začátku letošního roku pracoval jako senior researcher v oblasti vztahů s investory a externí komunikace.

  Dosavadní tisková mluvčí Skupiny Jitka Tkadlecová se nyní plně zaměří na vztahy s médii a veřejností Nadace The Kellner Family Foundation a školy Open Gate. Externí komunikaci pro tyto neziskové subjekty se Jitka Tkadlecová věnuje po celou dobu svého působení v PPF.

  Se skupinou PPF spolupracoval Rousek jako nezávislý konzultant v oblasti médií a vztahů s investory už před příchodem do pražského ústředí společnosti Home Credit International. Této poradenské činnosti se naplno věnoval od roku 2019. Do té doby více než 20 let působil jako ekonomický novinář. Vedl kancelář tiskové agentury Dow Jones Newswires v Moskvě a Praze, poté pracoval jako seniorní korespondent listu The Wall Street Journal pro střední a východní Evropu.

  V tuzemsku následně působil více než dva roky v mediálním domě Economia jako hlavní ekonomický analytik Hospodářských novin. V té době také začal publikovat autorský newsletter o investicích a správě majetku, nejprve pod názvem Peníze Leoše Rouska a později Výnosy Leoše Rouska.

  Rousek je absolventem Columbia University v New Yorku, kde získal magisterský titul v oboru mezinárodních vztahů. Před tím studoval rok na americké univerzitě Bard College v Annandale-on-Hudson ve státě New York, na kterou nastoupil po bakalářských studiích anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

  Zpět na tiskové zprávy