Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N. V. oznamuje konsolidované, auditorem ověřené finanční výsledky k 31. 12. 2018 podle IFRS
  23/05/2019

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF překročil koncem loňského roku částku 45 miliard eur, čistý zisk za rok 2018 dosáhl 865 milionů eur.

  Hlavní ukazatele:

  • Aktiva Skupiny k poslednímu dni roku 2018 přesáhla 45 miliard eur, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 18 % (38 mld. eur k 31. 12. 2017).
  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 31. 12. 2018 činil 7,5 miliardy eur (6,9 mld. eur k 31. 12. 2017).
  • Čistý zisk za rok 2018 dosáhl výše 865 milionů eur, v meziročním srovnání vzrostl o 25 % (za rok 2017 činil čistý zisk 690 milionů eur).

  „Rok 2018 byl pro skupinu PPF dalším úspěšným rokem. Klíčová aktiva napříč sektory spotřebitelského financování, bankovnictví, telekomunikací i nemovitostí vykazují stabilní ziskovost. Hlavním zdrojem růstu zisku byl v loňském roce segment finančních služeb Skupiny, který představují především společnosti Home Credit a PPF banka. Nadále jsme pokračovali v dlouhodobé strategii teritoriální i oborové diverzifikace. Dokončení nových akvizic v oblasti telekomunikací ještě více posílilo naše klíčové segmenty a vstupem do strojírenského průmyslu Skupina dále diverzifikovala své podnikání,“ komentovala výsledky Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Aktuální finanční výkazy jsou k dispozici na webových stránkách skupiny PPF na adrese: https://www.ppf.eu/cs/financni-vykazy

   

  Zpět na tiskové zprávy