Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Life Insurance oznamuje výsledky roku 2015: růst předepsaného pojistného o 4,4 % na 2,8 miliardy rublů
  25/02/2016

  Životní pojišťovna PPF Life Insurance, jedna z největších ve svém oboru na ruském trhu, dosáhla v roce 2015 objemu předepsaného pojistného ve výši 2,8 miliardy rublů, což je meziroční nárůst o 4,4 procenta. Největší podíl z tohoto objemu, 2,2 miliardy rublů, zabezpečila vlastní agenturní síť pojišťovny. Společnost pokračovala v expanzi své regionální sítě, její nové pobočky se otevřely ve městech Stavropol, Čita, Omsk, Angarsk a také v hlavním městě Ruska Moskvě.

  Společnost vykázala meziroční růst ve všech klíčových směrech svého podnikání. V nabídce jejích produktů převládají programy dlouhodobého kapitálového životního pojištění (tvoří 2,3 miliardy z celkového objemu předepsaného pojistného, nárůst o 6 %), speciální programy penzijního životního pojištění přinesly 464 milionů rublů (nárůst o 1,5 %). Společnost vyplatila v roce 2015 více než miliardu rublů pojistných plnění (růst o 8,3 %). Pojistné rezervy společnosti tvoří cca 7 miliard rublů.

  Vít Sedláček, předseda představenstva pojišťovny PPF Life Insurance uvedl: "V roce 2015 se trh životního pojištění v Rusku vyvíjel pozitivně, přičemž klientská poptávka se přesunula od úvěrových produktů směrem ke střednědobým a dlouhodobým programům životního pojištění, jejichž podíl v tomto segmentu trhu značně vzrostl. Za nárůstem předepsaného pojistného v roce 2015 je především rostoucí potřeba klientů v zajištění spolehlivé finanční rezervy pro případy neočekávaných výdajů. Více než 72 procent našich klientů si proto vybralo dlouhodobé programy kapitálového životního pojištění zahrnující větší okruh pojistných rizik. Zdokonalujeme neustále škálu našich produktů tak, abychom mohli klientům nabídnout univerzální krytí. V roce 2015 jsme například zvýšili počet smrtelně nebezpečných chorob krytých našim pojištěním na 27, doplnili jsme pojistné riziko "výkon chirurgických zákroků", rozšířili jsme pojistné krytí pro případ diagnostikování preinvazivních onkologických onemocnění v rámci speciálního programu pro ženy, zahájili jsme program úrazového pojištění pro celou rodinu a náš program pro děti jsme rozšířili o pojistná rizika deseti smrtelně nebezpečných onemocnění. Podstatně jsme vylepšili i úroveň našich služeb pro klienty - dnes v 98 procentech případů vyplácíme plnění z pojistných událostí v průběhu 7 pracovních dnů a v rámci softwaru Osobní kabinet na Internetu lze uhradit životní pojistku on-line. Do budoucna naší prioritou zůstává rozvoj agenturní sítě, což je klíčový prodejní kanál, který - nehledě na všechny negativní trendy v ruské ekonomice - vykázal v loňském roce 13% růst".

  Zpět na tiskové zprávy