Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupiny PPF a KKCG dokončily akvizici SAZKA, a.s.
  31/10/2011

  Skupiny PPF a KKCG oznamují, že prostřednictvím společnosti ‚Sázková kancelář, a.s.‘ dokončily transakci, jejímž výsledkem je převzetí veškeré sázkové a loterijní činnosti od společnosti SAZKA, a.s. v insolvenci. ‚Sázková kancelář, a.s.‘ je společným podnikem skupin PPF a KKCG; každý z partnerů v něm disponuje 50% podílem. Prostřednictvím společného podniku odkoupily Skupiny PPF a KKCG sázkovou a loterijní činnost společnosti SAZKA, a.s. v insolvenci od insolvenčního správce ve výběrovém řízení.

  Transakce, která byla již vypořádána, získala všechny potřebné souhlasy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva financí ČR. Sázková kancelář, a.s. tak splnila k dnešnímu dni všechny podmínky dané kupní smlouvou s insolvenčním správcem SAZKA, a.s. Akcionáři Sázkové kanceláře, a.s. následně jmenovali do jejího čela s účinností od 1. listopadu 2011 Kamila Zieglera v pozici generálního ředitele.

  Jiří Šmejc, akcionář Skupiny PPF : „V případě akvizice loterijního byznysu opět uplatňujeme naši klíčovou kompetenci, kterou je finanční a procesní restrukturalizace firem směřující k obnovení výkonu a ziskovosti.  V loterijním byznysu budeme stavět rovněž na schopnosti oslovit retailové klienty a ovlivnit modely jejich chování, kterou jsme úspěšně prokázali na různých trzích v oblasti maloobchodního prodeje a finančních služeb.“

  Pavel Šaroch,  CIO skupiny KKCG: „Dnešním dnem začíná nová etapa loterií a sázkových her doposud provozovaných Sazkou. Tyto hry v nových vlastnících získávají jistotu a mimořádnou finanční stabilitu. Jako nový vlastník uplatníme bohaté zkušenosti s restrukturalizací, zvýšením efektivnosti a dosažením ziskovosti, jak jsme již v minulosti prokázali u celé řady investic v oblasti průmyslu nebo cestovního ruchu.“

  Zpět na tiskové zprávy