Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

  Debata Vladimíra Mlynáře se senátorem Pavlem Fischerem na téma Huawei
  10/04/2019

  Události, komentáře – ČT24 

  Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
  Senátor Pavel Fischer trvá na pozvání majitele skupiny PPF Petra Kellnera do horní komory. Na jednání zahraničního a bezpečnostního výboru by od něj chtěl osvětlit třeba smlouvu o spolupráci s firmou Huawei. Před jejím softwarem a produkty v prosinci varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle PPF senátor Fischer pouze rozehrává politické hry, do kterých se firma nechce zapojit.

  Michal KUBAL, moderátor
  Pane senátore, proč by měl Petr Kellner přijít do Senátu vysvětlovat pozici PPF?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Česká republika potřebuje strategickou klidnou debatu o politice vůči Číně, která by zahrnula nejenom zahraničí, nejenom vzájemný obchod, ale taky bezpečnost a obranu. Z Číny se stal rival, vyzyvatel a firma Petra Kellnera udělala takové smlouvy s firmou Huawei, která je v hledáčku bezpečnostních služeb už tolik let v Evropě, že to musí každého zajímat. Tady už nejde jenom o byznys. Tady jde o bezpečnost deseti milionů českých občanů, a proto nás to musí zajímat. Čínský partner, firma Huawei, poslouchá čínské zákony, to znamená zákony, které píše komunistická strana, a ta takovým firmám a dalším dává za úkol pomáhat se špionáží, sledovat, šmírovat občany. To dělá v Číně, to je všeobecně známo a naším zájmem musí být, aby to nedělala v České republice.

  Michal KUBAL, moderátor
  Pane Mlynáři, jste ohrožením národní bezpečnosti?

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  To říká kdo?

  Michal KUBAL, moderátor
  Ptám se.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  No a to někdo říká?

  Michal KUBAL, moderátor
  V okamžiku, kdy tady zaznívá spojení firmy Huawei a jejich napojení na čínské tajné služby a vašeho memoranda o spolupráci, tak se ptám, jestli se cítíte jako ohrožení české národní bezpečnosti.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Myslím, že to neříká ani pan senátor Fischer. Víte, tomu pozvání do Senátu něco předcházelo. My se tady s panem senátorem Fischerem známe přes 20 let osobně ještě z doby pana prezidenta Václava Havla. Potkali jsme se před jeho prezidentskou volbou v kavárně Café Místo. Měli jsme spolu velmi příjemnou debatu.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Pohádali jsme se o Číně.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  No, tak to máme každý jinou interpretaci toho, co to znamená pohádat se. Byla to příjemná debata. Já jsem vám pak poslal nějaké knihy o Číně. Takže logicky, když pak pan senátor začal mluvit o kauze Huawei a nás do toho zatahovat, tak jsem mu poslal SMS, že bychom se měli potkat a pokračovat v té debatě. On mi odpověděl s odkazem na jakési blíže neurčené geopolitické zájmy, že se spolu nesejdeme. Když v tom potom pokračoval, tak já jsem mu napsal oficiální dopis jménem PPF, kde jsem vysvětlil nějaké věci a znovu jsem nabídl, že přijdu a budeme o těch věcech hovořit.

  Michal KUBAL, moderátor
  Docela rád bych se věnoval podstatě, nikoliv okolnostem.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Ano, ale ty jsou důležité. A nakonec tedy pan senátor přišel s tou myšlenkou pozvat pana Kellnera. Já jsem dlouho nevěděl proč. Mě označil hanlivě za lobbistu, čemuž úplně nerozumím, protože sám se v době, kdy nepracoval na ministerstvu zahraničí jako lobbista živil, dokonce nám nabízel své služby, ale kolegové se s ním nedohodli. A potom jaksi začal tu kauzu hrát na pozvání pana Kellnera. Pak jsem ale navštívil jeho web a pochopil. On bude znovu kandidovat na prezidenta, prohlásil se stínovým prezidentem a hraje tady jakousi politickou hru a teď se staví do role, že on je ten statečný, kdo se postaví Kellnerovi, ale o žádnou věcnou debatu mu nejde. Tu jsme mu nabízeli opakovaně a ta debata je odborná, nikoliv politická.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Já začínám protestovat. Pojďme se vrátit na začátek.
   
  Michal KUBAL, moderátor
  Ano. S dovolením, zopakuji svoji otázku. Vaše memorandum o spolupráci z vašeho pohledu není ohrožením bezpečnosti České republiky.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  No to v žádném případě. Naše memorandum je obecné, není nijak obchodně zavazující. Tady pan senátor řekl, že PPF uzavřela jakési smlouvy s Huawei, které jsou nebezpečné. Já nevím, co víte o smlouvách s Huawei.

  Michal KUBAL, moderátor
  Ještě jeden dotaz se chci zeptat. To znamená, že v okamžiku, kdy Huawei nebude uznáno českými úřady nebo bude stále označováno za riziko, tak pro PPF nebo respektive pro O2 nebude žádný problém odstoupit od těchto firem?

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  My jsme žádné smlouvy s Huawei neuzavřeli, to za prvé, pouze obecné memorandum. Huawei rovněž nebyla označena v České republice za riziko. NÚKIB přinesl varování. Ta přesná citace zní, že se mají provést bezpečnostní opatření ke snížení rizika. My teď spolu s dalšími institucemi, kterých se to týká, provádíme bezpečnostní audit. A potom, pokud Evropa nebo Česká republika přijme nějaká pravidla, tak je samozřejmě budeme respektovat. My dodržujeme všechny zákony zemí, kde podnikáme, a pokud Evropa přijme nějaké restrikce proti Huawei, tak to samozřejmě budeme dodržovat.

  Michal KUBAL, moderátor
  Pane senátore, stačí vám toto?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Podívejte se, my žijeme v parlamentní demokracii a k těm ostatním osobním výpadům se vyslovovat nebudu, protože by znamenaly, že bychom odváděli pozornost od bezpečnosti České republiky. Náš výbor má na starosti bezpečnost, obranu a zahraničí. Minulý týden jsem byl s delegací v Bundestagu. Na každém jednání nám partneři, dávali na stůl téma Číny a nových technologií. V Bundestagu udělali kulatý stůl, veřejné slyšení, kde se mluvilo o technologiích 5G. To není české téma. To je evropské téma.

  Michal KUBAL, moderátor
  Na druhou stranu zrovna Německo v tom není úplně jednoznačně rozhodnuté.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  To jo, ale v parlamentu se vede velká debata.

  Michal KUBAL, moderátor
  Politická, předpokládám. Nebo tam chodí taky zástupci byznysu?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Byli tam taky zástupci byznysu, jednotlivých třeba operátorů a dalších. To vůbec není nic špatného. Vždyť do amerického Senátu chodí ty největší firmy.

  Michal KUBAL, moderátor
  Ano a v americkém Senátu a v americké politice je trochu jiná tradice.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Tak do francouzského Senátu chodí ty největší firmy.

  Michal KUBAL, moderátor
  Zakládáte tady novou tradici.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Tak do Londýna chodí ty největší firmy. Pojďme se podívat na to, abychom zbytečně neoslabovali sílu našich firem, nejenom jedné finanční skupiny, ale i těch dalších, těch tisíců dalších a podívali se na to z hlediska bezpečnosti, protože soukromí občanů je věc, která je velmi důležitá. A když posloucháme analýzy technických expertů, tak říkají pozor, Čína má s těmi technologiemi skutečně zvláštní schopnost je využívat. A proto si myslím, že je potřeba se spíš na to podívat pozitivně, co je potřeba udělat teď, co nejrychleji hledat evropské řešení. Společné evropské řešení, které se zainvestuje, budou tam mít třeba podíly české firmy nebo čeští technici. O tom jsem mluvil na Evropské komisi s místopředsedou komise, s komisařem Julianem Kingem a dalšími. Všude je snaha najít evropskou cestu a Číně říci - chceme budovat vzájemně výhodné vztahy.

  Michal KUBAL, moderátor
  Pane senátore, tady jste jasně před chvílí slyšel, že PPF nebo respektive O2, kterákoliv z dceřiných firem, spolupracuje s českými úřady, dělá to, co po nich české úřady chtějí. To vám nestačí? Nejsou vaším přirozenějším partnerem přece státní úřady, nemáte se obracet na státní úřady, nemáte se obracet na Hrad, na další věci a teprve v závěrečné fázi do toho zatahovat soukromé firmy?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Chceme-li budovat vzájemně výhodné vztahy, tak je potřeba, abychom mluvili nejenom s jednou finanční skupinou, to je dezinterpretace. My chceme pozvat samozřejmě další firmy, které mají buď v Číně zájmy, nebo tam utrpěly třeba nějakou škodu, nebo tam chtějí proniknout. Ale musíme si uvědomit, že pokud bychom to nevzali jako velké politické téma, které se týká každého občana České republiky, tak by to mohlo dopadnout tak, že skupina PPF k nám otevírá dveře čínské firmě, která může být vlastně bezpečnostním ohrožením. O to se tady dneska jedná.

  Michal KUBAL, moderátor
  Pane řediteli, proč máte takový problém přijít na to slyšení?

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  My nemáme žádný problém přijít. Já jsem to panu senátorovi nabízel, že přijdu, opakovaně a já rád přijdu na nějaký seminář, to není žádný problém, ale proč by tam chodil pan Kellner? Pan Kellner je akcionářem a za ty věci jsem odpovědný já, za komunikaci se státní správou. Opakovaně jsem to nabízel. Já souhlasím s panem senátorem, že kybernetická bezpečnost je strašně důležitá. To se určitě shodneme a my budeme moc rádi, když ta debata povede k tomu, že stát přestane nakupovat lowcostová, nejlevnější řešení a skutečně bude investovat do bezpečnosti. Já dokonce souhlasím i s tím, že máme mít rovný partnerský vztah s Čínou. To je všechno pravda. Tu nabídku diskuse jsem dával. Ale já vůbec nechápu, proč jsme my jako soukromá firma zatahováni do této debaty. To je přece debata politiků. Až stát nebo Evropská unie určí nějaká pravidla, my je budeme respektovat. A ta debata, o které pan senátor volá, ona běží. On možná neví, ale my přece spolupracujeme s NÚKIB a s dalšími službami, které mají tyto věci na starosti, a ty věci se řeší. On je jediný ze všech politiků, který tu věc zvedá. My respektujeme zvolené orgány této země, vládu, parlament a povedeme s nimi v této věci debatu.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Já musím protestovat. Senátory to zajímá, zajímá to naše spojence. Jednal jsem o tom v Severoatlantické alianci. To je otázka obrany celé Aliance dohromady. Pokud bychom šli cestou čínských technologií, se kterými vaše skupina podepisuje memoranda o spolupráci, a dokonce strategické dohody, tak je potřeba, abychom to pojmenovali jako problém. A proto je potřeba, aby se tomu věnovaly nejenom výbory Senátu, ale i ve sněmovně, nejenom parlament, ale také vláda. My jsme tu od toho, abychom z velmi úzce technického problému udělali veřejnou věc, protože to řešení nebude laciné, to nebude nejlacinější, možná bude chvilku trvat, ale je naším zájmem, aby to bylo řešení společné, evropské a bezpečné a abychom s Čínou budovali sebevědomé, otevřené a férové vztahy. Podívejme se na včerejší summit EU – Čína. Tam zaznívaly tak jasná slova ze strany evropských lídrů, že Čína, která se často tváří jako rozvojová země, chová se jako velmoc, tak začala ustupovat a začala přistupovat na hru, která skutečně vůči Evropě nebyla fér. Ty evropské firmy byly pod kobercovou palbou odposlouchávání a špionáže za pomoci techniky Huawei. Tohle nás musí zajímat.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Pane senátore, nezlobte se, vy se snad díváte na nějaké hollywoodské filmy o Snowdenovi a NSA a teď si myslíte, že totéž dělají Číňani.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Ne, žijeme ve studené válce.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Prosím, necháte mě domluvit?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Samozřejmě.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Prosím pěkně, vy mluvíte o věcech, o kterých buď málo víte, anebo tady záměrně říkáte nepravdy. Naše pevná síť CETINu je asi z 20 % tvořena prvky Huawei. Vy jste v pondělí v rádiu říkal, že z valné části ji tvoří Huawei a že jsou tady všichni odposloucháváni a tak dále. To jsou prostě naprosté nesmysly. Naše 4G síť je celá postavená na Nokii a Siemensu. Vy o těch věcech prostě nic nevíte. Vy tady jenom šíříte nějaký strach, fake news o sledování a špionech z Číny a zatahujete naši firmu do těchto věcí. Nezatahujte nás do toho. Veďte si politickou debatu. Ten celý problém je, že se Čína stala vnitropolitickým tématem mezi antizemanovci a panem prezidentem. To je velmi nešťastné a my do toho nechceme jít.

  Michal KUBAL, moderátor
  Nepomáhají tomu vyjádření některých vašich představitelů nebo spolupracovníků, akcionářů, že vlastně je to PPF, která tlačí těsnější spolupráci s Čínou?

  Jiří ŠMEJC, předseda představenstva, Home Credit /Zdroj: Youtube.com/
  „PPF a Home Credit, a my jsme na to pyšní, stála u zrodu té iniciativy, která, myslím si, vedla k obrodě česko-čínských vztahů. A my jsme vždycky mluvili o tom, že budujeme vztah. Vztah není jenom o byznysu. Vztah je, má i další roviny, proto jsme se snažili přispět ke kulturní výměně.“

  Michal KUBAL, moderátor
  Když říkáte, že jste tedy soukromá firma. Jak soukromá firma zahajuje obrat ve vztahu ke globální velmoci?

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  To tam bylo řečeno. Ona ta věta ještě pokračuje – ke kulturní výměně, sponzorovali jsme různé kulturní a sportovní události...

  Michal KUBAL, moderátor
  Jak soukromá firma zahajuje obrat?

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  ... a tak dále. Ta věta, nezlobte se, je velmi vytržená z dvacetiminutového projevu a pan Šmejc mluvil o tom, že naše firma Home Credit sponzoruje kulturní aktivity, které pomáhají porozumění mezi zeměmi. To děláme ve všech zemích. My podnikáme ve 22 zemích po celém světě. Jsme ve Spojených státech, v Německu, v Evropě, v Británii, v Rusku, v Číně, v Indonésii, v Indii a ve všech těchto zemích, stejně tak v České republice samozřejmě, sponzorujeme různé kulturní a charitativní projekty. To měl pan Šmejc na mysli. Někteří to interpretují s tím, že měl na mysli politický obrat, ale to je, nezlobte se, dezinterpretace té věty.

  Michal KUBAL, moderátor
  Nevytrhli jsme to z kontextu. Byl to začátek jednotné myšlenky. Nicméně když prezident Zeman mluví o tom, že nález NÚKIB a ta informace o Huawei hrozí poškozením ekonomických zájmů, například PPF v Číně, jak se to projevuje, když říkáte, že s Huawei nemáte nic společného, že není vůbec žádný problém, abyste se toho vzdali.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Víte, na to se musíte zeptat pana prezidenta. Já nejsem jeho mluvčí.

  Michal KUBAL, moderátor
  Takže opravdu nemáte žádný problém s tím, že v okamžiku, kdy NÚKIB řekne, že je Huawei riziková technologie, tak budete 5G zavádět s někým jiným?

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Samozřejmě. Mimochodem, vláda tady v pondělí schválila pravidla pro aukci na 5G a o nějakých restrikcích na Huawei tam není ani slovo. To si myslím, že mělo pana senátora zajímat. Pokud bude restrikce, že nesmí být technologie Huawei v České republice nadále nasazována, nebo bude muset být vyměněna v nějakých prvcích sítě, my to samozřejmě uděláme. My dodržujeme zákony zemí, kde podnikáme a chováme se v Číně úplně stejně jako Siemens, Boeing, Apple a další firmy. Prostě děláme svůj byznys a pouze nechceme být zatahováni do politiky a do volebních kampaní jednotlivých lidí. Pan senátor se k tomu dříve vůbec nevyjadřoval. Teď se to po čtyřech měsících najednou stalo jeho hlavní téma. Já nevím, kde jsou jeho jiná témata, která jaksi v prezidentské volbě držel, ohledně bezpečnosti, migrace, muslimský terorismus. Tam nic takového, teď všechno jenom Čína.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Mohli bychom se vrátit k tomu důležitému od těch politických témat bezpečnosti. Já si nemůžu pomoct...

  Michal KUBAL, moderátor
  Nestačí vám, co jste tady slyšel?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Ne, ty věci potřebují dát na stůl.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  A vždyť jsou na stole.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Firma PPF jako skupina je registrovaná v Nizozemí a velkou část svých aktivit provádí také mimo území České republiky. Nebylo by na místě, aby český ústavní činitel vlastně bojoval za ty nizozemské nebo další části téhle skupiny?

  Michal KUBAL, moderátor
  Ale tohle je přece jiná věc, než je bezpečnost.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Samozřejmě, a proto si musíme položit otázku, v jakou chvíli se protíná PPF s tou firmou Huawei a s čínskými technologiemi, které sem přináší. Tady nejde o mobilní telefony, jak jsme slyšeli. Tady jde o zásadní infrastrukturní investice, které tady budou s námi mnoho let.

  Michal KUBAL, moderátor
  O kterých zástupce firmy PPF tvrdí, že tvoří 20 % páteřní sítě v České republice.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Dneska.

  Michal KUBAL, moderátor
  V CETINu, ano. A říká, že nemá žádný problém s tím, aby, aby firma Huawei nefigurovala v dalším rozvoji 5G sítí.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Pokud to někdo nařídí.

  Michal KUBAL, moderátor
  Ano. Nestačí vám toto?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Podívejte se, tohle je téma v zemích Evropský unie skutečně bezpečnostní a obranný.

  Michal KUBAL, moderátor
  To bezesporu v České republice také.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Samozřejmě, a proto je potřeba se o tom bavit s představiteli té společnosti.

  Michal KUBAL, moderátor
  Teď se tady bavíme.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Počkejte, ale já jsem chtěl o tom mluvit v parlamentu a ne v kavárně. To je rozdíl.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Ale já bych za vámi přišel do parlamentu, pane senátore, žádný problém.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Počkejte. My čekáme na odpověď na náš dopis, protože parlamentní demokracie je přeci postavená na tom, že ty nejdůležitější témata, které jdou napříč, a můžou se potkat s bezpečností a obranou, se tam rozdiskutují a nebude to jenom otázka jedné firmy, máte pravdu. Bude to samozřejmě strategický dialog o tom, jak se postavit k Číně, která začíná být velmocí, která ohrožuje svoje okolí, a která dokonce ohrožuje naše spojence. O tom je potřeba se dneska bavit.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Můžu ještě na to Nizozemí zareagovat?

  Michal KUBAL, moderátor
  Poprosím velmi krátce.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  My jsme registrováni v Nizozemí jako holdingová struktura, stejně jako další firmy, které podnikají ve světě: Avast, Linet, Jelínek a další, a to z jednoduchého důvodu, protože Nizozemí má nejlepší právní ochranu. Všechny české firmy, které jsou skutečně světové, nakonec skončí tam. Daně z dividend jsou v Nizozemí úplně stejné jako v České republice.
  A pan Kellner jako fyzická osoba je daňovým rezidentem v České republice a já prosím, abychom přestali být zatahováni do politiky a nechali jste nás dělat byznys. Děkuju.

  Michal KUBAL, moderátor
  Poprosím o jednu věc. V okamžiku, kdy teda přišlo to pozvání, vy osobně jste ochotný tedy přijít do Senátu a účastnit se toho veřejného slyšení.

  Vladimír MLYNÁŘ, člen představenstva PPF
  Já jsem to opakovaně nabídl a zúčastníme se jistě nějaké bezpečnostní konference nebo něco podobného, teď je ta situace trošku jiná, ale já pořád za panem senátorem rád přijdu.

  Michal KUBAL, moderátor
  Pane senátore, vám to nestačí?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Vztahy s Čínou vyžadují klidný, strategický, dlouhodobý dialog. Za účasti všech významných ústavních činitelů, expertů a samozřejmě také firem, a to se neudělá jenom jednou schůzkou. My se chceme do toho tématu vložit a držet ho, protože prostě to je téma bezpečnosti...

  Michal KUBAL, moderátor
  Ano. Stačí vám, pokud by přišel ředitel Mlynář...

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  ... politické, které zajímá každého občana, proto to chceme vzít jako téma.

  Michal KUBAL, moderátor
  Rozumím tomu. Už to několikrát zaznělo.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Ve sněmové kolegové...

  Michal KUBAL, moderátor
  Už to několikrát zaznělo. Stačí vám, pokud by na veřejné slyšení, které jste požadoval v Senátu, přišel ředitel Mlynář?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  My stojíme o to, aby přišel Petr Kellner, tak byl formulován i ten dopis, protože je tím nejvýznamnějším aktérem celé firmy.

  Michal KUBAL, moderátor
  Nic jiného neberete?

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Ne. Nám jde skutečně o to, abychom pojmenovali šance, příležitosti a taky určitá ohrožení.

  Michal KUBAL, moderátor
  To můžete i bez Petra Kellnera.

  Pavel FISCHER, senátor /nestr./
  Podívejte se, mluvčím Petra Kellnera je dneska prezident republiky a to mě trochu znepokojuje. My nejsme ve struktuře prezidentského systému. I v těch prezidentských systémech vždycky tyto věci bere taky parlament, proto se o to zajímáme.

  Michal KUBAL, moderátor
  Pánové, doufám, že budete mít tu šanci probrat si to na senátní půdě. Díky za váš čas.

  Celý záznam ke zhlédnutí zde

  Zpět na Rozhovory

  Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

  Souhlasím